ATLAS® Centrum Innowacji

Punktualnie na rozpocz?cie pierwszego dnia ATLAS® Innovation-Day zosta?a oddana do u?ytku nowoczesna sala szkoleniowa. Z ponad 5m2 ekranu w jako?ci Full HD i wieloma nowoczesnymi interaktywnymi urz?dzeniami, centrum zach?ca do sp?dzenia aktywnego, owocnego w wydarzenia dnia, w centrali w Dortmundzie.