ATLAS® zak?ada spo?k? córk? w Polsce

W kwietniu we Wroc?awiu w Polsce zosta?a za?o?ona firma „ATLAS® – Obuwie Ochronne sp.z o.o“Od tego momentu do ATLAS® international nale?y razem 5 europejskich spó?ek córek. Polska spó?ka odt?d uzupe?nia miedzynarodow? sie? firmy ATLAS® Jest nam niezmiernie mi?o móc zaoferowa? teraz naszym partnerom handlowym w Polsce jeszcze bardziej intensywniejszy serwis w regionie. Na miejscu do Pa?stwa dyspozycji jest kierownik polskiego oddzia?u Mariusz Stodolnik i jego zespó? ATLAS®


« vorherige News      » nächste News