Dni Zdrowia ATLAS® w Brazylii- Fitness w ramach karnawa?u

Przez ca?y tydzie? dla 1250 pracowników ATLAS® w Brazylii towarzyszy? temat profilaktyki zdrowotnej. Pracownicy mogli  przez siedem dni zapozna? si? z wieloma aspektami bezpiecze?stwa i higieny  pracy oraz uczestniczy? w ich praktycznych zaj?ciach. Po prostu po?yteczna zabawa z brazylijskim temperamentem!


« vorherige News      » nächste News