Cello w fabryce ATLAS®

Zespó? artystyczny Contrabajando, wiolonczelistka Marta Espirito Santo oraz para taneczna Katja i Krystian wyst?pili podczas sobotniego wieczoru (18.10) pod tytu?em “Tango Noc?” z w?asn? interpretacj? muzyczn? latynoamerykanskich kompozytorów Astora Piazolla i Antonia Carlos Jobim tworz?c atmosfer? brazylijskich i argentynskich metropolii Rio de Janeiro oraz Beunos Aires w ATLAS® fabryce obuwia.

Podczas przedstawienia publiczno?? zosta?a zabrana w podró? po granicach po?udniowoameryka?skiego kontynentu. Kreatywno?? i rado?? ?ycia przeplata?a si? ze stylistycznym tradycyjnym my?leniem, rado?ci? zabawy i znanymi melodiami w wirtuozyjnej perfekcji.

Widowisko zakonczy?o sie dopiero po trzech bisach. Gromkie brawa oraz rytmiczny aplauz publiczno?ci potwierdzi?y: Miejsce wykonania oraz koncert by?y czym? wyj?tkowym podczas jesiennego konzertu Cello tego wieczoru.


« vorherige News      » nächste News