Najwi?kszy kalendarz Adwentowy ?wiata- ATLAS® wspiera akcj?!

Rynek swi?teczny w Dortmundzie zachwyca w tym roku nie tylko najwi?ksz? choink?, lecz równie? najwi?kszym kalendarzem adwentowym ?wiata. ATLAS® wspiera projekt U?miech Dziecka.

Ju? 12.12.2016 zosta?y otworzone pierwsze „drzwiczki” ufundowane przez ATLAS®. Za ka?dymi drzwiami kryje si? dobry uczynek dla dzieci z regionu. ATLAS® finansuje sesj? zdj?ciow?, dla wielu pokrzywdzonych dzieci z regionu. Dla dziewcz?t i ch?opców pozostanie to jako upominek z tego ?wi?tecznego czasu.

W obecno?ci Pani Marina Kielmann ambasadorki U?miech  Dziecka, dyrektor zarz?dzaj?cy firmy ATLAS® Pan Hendrik Schabsky i Pan Maximilian Finke Marketing, przekazali symboliczny datek dla pracownicy FABIDO Pani Sara Nase. Jako go?? niespodzianka nie omieszka? zajrze? Pan Matze Knop. Nast?pne "drzwiczki" ATLAS® zostan? otworzone 23 grudnia o godzinie 18:00.


« vorherige News      » nächste News