Targi A+A 2017 - Prze?yjcie Pa?stwo prawdziw? energi? w Waszym ?wiecie pracy

Pe?en wydarze? tydzie?- 4 dni  A+A Duesseldorf. Nasza marka ATLAS® cieszy?a si? miedzynarodowym zainteresowaniem wielu odwiedzaj?cych na stoisku o powierzchni ponad 700 mkw.

Na targach mieli?my wyj?tkow? okazj? zaprezentowa? przegl?d nowych produktów Flas 1000, Flas 2000, Flash 2600 i Flash 4000. Nowe modele obuwia zapewniaj? niepwotarzalny komfort podczas przemierznia d?ugich odcinków w miejscu pracy.

Modele z kolekcji City Style gwarantuj? zespo?owi pracowników pewn? prezencj? w kazdym ?rodowisku pracy bez wzgl?du czy jeste?my w biurze czy na hali produkcyjnej.

Impresje Targów A+A 


« vorherige News      » nächste News