Historia

W 1910 Johannes Schabsky, pradziadek obecnie zarządzającego Werner Schabsky otworzył fabrykę obuwia w Unna. Wtedy to 16 pracowników na 3 piętrach produkowało obuwie w przeważającej części dla przemysłu górniczego i metalurgicznego. Dziennie produkowanych było 80 par obuwia.

W 50- lecie istnienia fabryki w 1960 roku produkcja wynosiła 400 par butów dziennie. Pracowało już 63 pracowników, których ujęto na  historycznym zdjęciu. Przez kolejne 14 lat obuwie nadal było produkowane w mieście Unna. W 1971 roku produkcja została przeniesiona do Dortmundu, gdzie otworzono nowy zakład produkcyjny.

W latach 2002-2007 zakład był rozbudowywany, powiększony do tego stopnia, iż obecnie na powierzchni 30.000 m2 produkowanych jest 1,9 miliona par obuwia ochronnego.

Od 2006 roku ATLAS® również w swojej fabryce w południowej Brazylii produkuje górne elementy obuwia, których finalne wykończenie odbywa się w fabryce w Dortmundzie.