Po wprowadzeniu w poprzednim roku z sukcesem ATLAS® mamy teraz przyjemno?? zaprezentowania Pa?stwu jego uaktualnion? wersj? 2017. Odkryjcie Pa?stwo nowe i ulepszone funkcje nasze aplikacji skanowania stópp

SCAN YOUR FEET 2.0
ATLAS® jest zobowi?zany w pe?ni udost?pnia? wszystkie informacje i dane dotycz?ce aplikacji. Aplikacja App jest na bie??co aktualizowana i uzupe?niana. ATLAS® nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci oraz gwarancji za poprawno??, kompletno?? i aktualno?? pobieranych informacji.