ERGO-MED Einlegesohlen blue

numer artykułu
99000

wyposażenie

Macie Pa?stwo kszta?t stopy w normie? Tylko 15-20% ludno?ci maj? "normalne"" stopy. Ze wzgl?du na zwi?kszone obci??enia, na przyk?ad w ?rodowisku pracy mo?e dochodzic do powa?nych uci??liwo?ci zwi?zanych ze stopami. Dla zwi?kszenia mi?kkiego wy?cielenia, wsparcia wewn?trz obuwia Atlas poleca wk?adki medium: Ergo-Med blue."

rozmiary
36-49


te produkty mogą również Państwa interesować:


SL 205 XP 2.0 green | ESD  
35-49

SL 405 XP 2.0 blue | ESD  
35-49

ERGO-MED Einlegesohlen blue  
36-49

ERGO-MED Einlegesohlen green  
36-49

ERGO-MED Einlegesohlen red  
36-49