Technologia skanowania ATLAS® – odpowiedni but dla ka?dej stopy

Ka?da stopa jest inna i ma indywidualne wymogi w zakresie ksztaltu obuwia ochronnego. W celu dokladnego okre?lenia tych warunków istotny jest mo?liwie najdokladniejszy pomiar stopy. Badania potwierdzaj?, ?e du?a cz??? pracowników nosi obuwie w nieodpowiednim rozmiarze i niewla?ciwej szeroko?ci.

ATLAS® oferuje mobilny, cyfrowy system pomiaru stopy w celu dokladnego okre?lenia rozmiaru i szeroko?ci buta. W ci?gu kilku sekund system rejestruje geometri? stopy i od razu okre?la odpowiedni rozmiar i szeroko?? obuwia