ATLAS®  zaprezentowa? si? na targach A+A 2015

z motto „the power of lightness‘.

Po czterech pe?nych wydarze? dniach targów, Werner Schabsky podsumowuje pozytywnie: „ Lokalni i m?dzynarodowi go?cie byli zachwyceni naszymi nesamowicie lekkimi i wyj?tkowymi modelami obuwia.“
ATLAS® stawia na innowacyjne rozwi?zania: „ Jako senasacj? zaprezentowali?my na A+A  now? interaktywn? aplikacj? pomiaru stóp, któr? zaprojektowali?my specjalnie dla naszych klientów.

Na lokalnym rynku ponad 250 partnerów handlowych prezentuje nasze produkty i s?u?y fachowym doradztwem.W przysz?o?ci serwis ten b?dzie wspierany interaktywnie przez ATLAS®-App aplikacj?

Z bezp?atn? now? aplikacj? , mo?ecie Pa?stwo szybko i prosto dokona? pomiaru stóp, odkrywaj?c jednym klikni?ciem ze ?wiatem  ATLAS®  dopasowane obwuwie  ochronne. Pobierzcie »tutaj Pa?stwo na swoim Smartfhonie  albo Tablecie bezp?atn? aplikacj?  Scan your feet.

Jako szczególny przekrój nowo?ci  ATLAS® zaprezentowa? „power of lightness‘-si?? lekko?ci- modeli SPORTLINE, modeli uniwersalnych w rozmiarach od 35 do 49 w czterech dost?pnych t?go?ciach. S? one dost?pne w seryjnym wykonaniu ESD.

 

SPORTLINE-modele  z innowacyjnym zamkni?ciem Boa® by?y w tym roku równie? jednym z najwa?niejszych tematów na targach A+A. Poprzez „click & turn“ but jest  najlepiej dopasowany do stopy.  Szybkie zapi?cie i proste dopasowanie zapewnia najwy?szy komfort  noszenia obuwia.

Dzi?kujemy serdecznie za liczne odwiedziny na naszym stoisku podczas targów A+A.


« vorherige News      » nächste News