A+A 2019 - TAKE THE NEXT STEP!

Pa?stwa  Marka ATLAS® podczas tegorocznych targów A+A 2019 by?a w centrum zainteresowania firm z ca?ego ?wiata.Na stoisku wystawienniczym o powierzchni prawie 900 m²  ATLAS® zachwyca? swoich go?ci nowymi modelami z kolekcji 2020.

W tym roku jedn? z wa?niejszych cz??ci stoiska by?a wie?a  ATLAS, w której odwiedzaj?cy targi, dzi?ki innowacyjnej technologii kina LED mogli przenikn?? i odkry? ?wiat firmy ATLAS.

W utworzonej galerii ATLAS® prezentowa? nowo?ci produktowe roku 2020. Dzi?ki kreatywnym tre?ciom medialnym ATLAS®  zabra? swoich odwiedzaj?cych w podró? do ?wiata obuwia.

 


« vorherige News      » nächste News