ATLAS 4.0

 

ATLAS rozbudowywuje swoje centrum logistyczne!

W najbli?szych miesi?cach pojawi si? nowa hala pomi?dzy magazynem z cholewkami- otwartym w 2018 r. a produkcj?, która zostanie oddanya do u?ytku w 2020 roku.

Hale produkcyjne PU do monta?u ko?cowego i logistyki na powierzchni 3. 500m².

 

 

 

 

 


« vorherige News      » nächste News