ATLAS NOWA BUDOWA 4.0 –BUDOWA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

ATLAS® otwiera latem 2020 swoje nowe centrum logistyczne. Na powierzchni 3.500m² będzie pracować 60 osób z montażu końcowego. Ponadto zostaną wybudowane pomieszczenia socjalne i powierzchnie biurowe dla pracowników z wewnętrznej obsługi klienta. Wykorzystanie pomieszczeń będzie neutralne pod kątem emisji CO2. Nowoczesne systemy grzewcze bez zastosowania szkodliwych paliw kopalnianych wpływających negatywnie na środowisko będą wykorzystywane podczas codziennej pracy.


« vorherige News      » nächste News