ERGO-MED® - Rozmiary specjalne 13 i 14

Rozmiary specjalne ERGO-MED® reprezentuj? koncepcj? szerokiej dopasowanej formy. Modele s? dost?pne w rozmiarze 13 lub 14, je?eli formy rozmiarów 10 oraz 12 s? niewystarczaj?ce. Dzi?ki du?ej przestrzeni w przedniej strefie stopy zapewniona jest wa?na swoboda ruchów palców stóp.

Zintegrowany element amortyzuj?cy Power Point zapobiega zm?czeniu i w sposób wyra?ny odci??a kr?goslup, wi?zadla i stawy. Nast?pny atut: modele ERGO-MED® s? wyposa?one w ta?m? przewodz?c? zapewniaj?c? niezmienne wla?ciwo?ci antystatyczne.


:ERGO-MED 360
:EN ISO 20345 S1

:Rzep
:aktiv-X podszewka
:Wkladki komfortowe-klimatyczne
:System tlumienia PPS
:MPU® CF2.0 podeszwa

:36 - 49:ERGO-MED 735 XP®
:EN ISO 20345 S3

:XP® Podeszwa mi?dzy
:aktiv-X podszewka
:Wkladki komfortowe-klimatyczne
:System tlumienia PPS
:MPU Outdoor® podeszwa

:36 - 50