ATLAS® GORE-TEX® jako??

Zw?aszcza w praktyce zawodowej z wysokimi wymaganiami i stresem fizycznym czasami ekstremalnych odgrywa wa?n? rol? w prawid?owym obuwia. Wp?ywy, takie jak zimno i mokro zewn?trz, i wilgoci z wn?trza, skutecznie kompensowany przez odpowiedni zimnej ochrony, wodoodporne i oddychaj?ce. W ten sposób wyniki u?ytkownika i zgubi? powodu choroby jest zminimalizowane.

GORE-TEX® Korzy?ci
• Niezawodne uszczelnienie zapobiega wnikaniu wilgoci
• Wysoka hala komfort, doskona?e, na zewn?trz, ochrona, wszystko lata
• Bardzo wysoki poziom oddychalno?ci chroni stopy przed przegrzaniem

GORE-TEX® technologia
GORE-TEX® membrana ma 1,4 miliardów mikroskopijnych porów. Pory te s? mniejsze ni? 20000 razy kropli wody, ale wi?ksze ni? cz?steczki pary wodnej. Aby GORE-TEX® jest wodoszczelne z zewn?trz. Zgrzewania mo?e mie? posta? wodnej jednak swobodnie uciec z wewn?trz na zewn?trz.