ATLAS® System amortyzacji

Dzi?ki seryjnemu zastosowaniu w naszych modelach systemu amortyzuj?cego wyra?nie odci??one zostaj? plecy i stawy. Wstrz?sy s? latwo wychwytywane, a sily nacisku równomiernie rozprowadzane dzi?ki indywidualnie dopasowanej mi?kkiej wkladce. Zapewnia to odczuwalny komfort u?ytkowania. Równomierny rozklad nacisku ulatwia stosowana seryjnie wkladka Klima Komfort®.