PRZĘDZA FILAMENTOWA REPREVE®

WYTWARZANA JAK ŻADNA INNA – Z PLASTIKOWYCH BUTELEK Z RECYKLINGU


Poliester REPREVE® z recyklingu jest jednym z najlepiej certyfi kowanych i identyfi kowalnych włókien na świecie. Wysokiej jakości włókna z recyklingu są wytwarzane w 100% z materiałów pochodzących z odzysku, w tym z pokonsumenckich butelek na wodę i odpadów przedkonsumenckich.