NORMY EUROPEJSKIE


Znaczenie kategorii – EN ISO 20345:2011

SB

Wszystkie podstawowe wymagania normy EN ISO 20345:2011 są spełnione. 

 

S1

Wszystkie podstawowe wymagania są spełnione. Ponadto spełnione są następujące wymagania dodatkowe: zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części  piętowej, odporność na działanie oleju napędowego/benzyny.

 

S1P

Spełnia wszystkie podstawowe wymagania zgodnie z normą EN ISO 20345: 2011 S1 i wyposażone jest w odporną na przebicie podeszwę środkową.

 

S2

Spełnione są wszystkie podstawowe i dodatkowe wymagania zgodnie z kategorią S1. Ponadto spełnione są następujące wymagania dodatkowe: przepuszczalność i absorbcja wody. 

 

S3

Spełnione są wszystkie podstawowe i dodatkowe wymagania zgodnie z kategorią S2, ponadto wyposażone jest w odporną na przebicie podeszwę środkową oraz podeszwę z wyraźnym wzorem.

 


Odporność na poślizg, znaczenie symboli

SRA

odporność na poślizg na posadzce z płytek ceramicznych z roztworem laurylosiarczanu sodu

SRB

odporność na poślizg na posadzce stalowej z gliceryną

SRC

odporność na poślizg na posadzce z płytek ceramicznych z roztworem laurylosiarczanu sodu oraz na posadzce stalowej z gliceryną

Znaczenie dodatkowych wymagań (symbole)

P   

(penetration) odporność na przebicie podeszwy

A    

obuwie antystatyczne

E  

absorpcja energii w części piętowej

HI     

(heat isolation) izolacja podeszwy  od ciepła

CI    

(cold isolation) izolacja podeszwy  od zimna

WRU  

odporność wierzchu buta na przepuszczanie i absorpcję wody

HRO  

(heat resistent outsole) podeszwa odporna na kontakt z gorącym podłożem

- reakcja podeszwy na ciepło kontaktowe

FO  

odporność na działanie benzyny, oleju napędowego 

M   

(metatarsal protection) ochrona śródstopia

W celu uzyskania dalszych informacji można pobrać informacje o produktach

 

ATLAS zgodnie z normą EN ISO 20345: 2011 tutaj: