ATLAS® i DORTMUNDER TAFEL

Praca organizacji charytatywnej "Dortmunder Tafel" byłaby nie do pomyślenia bez aktywnej pomocy wielu ludzi. W "Dortmunder Tafel" jest regularnie zaangażowanych ponad 400 wolontariuszy, którzy pomagają, aby tydzień w tydzień zebrać od 80 000 kg do 100 000 kg żywności i rozdzielić ją pomiędzy ok. 14 000 potrzebujących. ATLAS® od wielu lat stoi u boku "Dortmunder Tafel" i wspiera ją między innymi oddając do dyspozycji powierzchnie magazynowe dla żywności lub przekazując środki ochrony indywidualnej.

WIĘCEJ INFORMACJI ➔


ATLAS® i KINDERLACHEN

"Kinderlachen" (Uśmiech dziecka) wraz z wieloma wolontariuszami pomaga potrzebującym dzieciom w całych Niemczech, przekazującym im rzeczy, których pilnie potrzebują.  Należą do nich meble, materiały szkolne i rekreacyjne, sprzęt medyczny, łóżka i wiele innych rzeczy. Wspólnie z ATLAS® zostało już zrealizowanych wiele projektów, zgodnie z mottem „Uśmiech dziecka to najpiękniejszy uśmiech”

WIĘCEJ INFORMACJI ➔


DORTMUNDZKIE ZOO

Prawie 1500 zwierząt w ogrodzie zoologicznym potrafi bardzo dużo jeść. Wydatki na pokarm dla zwierząt to duża pozycja w budżecie ZOO. W obecnej sytuacji ekonomicznej dortmundzkie ZOO, podobnie jak inne instytucje kulturalne, jest zdane na pomoc z zewnątrz. ATLAS®, przejmując roczny patronat, wspiera ogród zoologiczny w jego pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI ➔